REALEX International SK, spol. s r.o.

Stojan KIOSK pre UniqPC 190, 130 cm.