REALEX International SK, spol. s r.o.

Ochranné sklo proti vandalizmu (iba pre Uniq PC 190).