REALEX International SK, spol. s r.o.

Voliteľná interná kamera pre UniqPC 190.